Vi utfører alt innan graving og slikt!

Vi utfører alt av tekniske anlegg, vegbygging, asfaltering, utgraving av tomter og industritomter, natursteinsmuring, massetransport og sprenging.

Vi har og eit mobilt knuseverk, der vi produserer alt av grus, singel, solda jord og murstein, til eige bruk, og for salg

Kontakt oss om du treng hjelp til graving, massetransport eller treng hjelp til prosjektering og regulering av boligfelt og hyttefelt.