Dags Maskin AS utfører alle oppdrag innan graving av tekniske anlegg, vegbygging, asfaltering, utgraving av tomter, industritomter, natursteinsmuring, massetransport, sprenging, prosjektering og regulering av boligfelt og hyttefelt, salg av tomter og hyttefelt, maskintransport, mobilt knuseverk, sortering av masser og jord med meir